THE ART IN TRANSPORT, DAT MAKEN WE GRAAG VOOR U WAAR!

ADR GEVAARLIJKE STOFFEN

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen stelt de overheid strikte voorwaarden. We zijn gerechtigd om alle klassen te vervoeren, met uitzondering van klasse 7. Ons wagenpark is hierop aangepast en alle chauffeurs zijn continue ADR-gecertificeerd. Onze jarenlange expertise op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen heeft ertoe geleid dat wij al enige jaren de grootste vuurwerkvervoerder van de BeNeLux zijn. Onze veiligheidsadviseur overlegt graag met u op welke wijze wij uw vraagstukken aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen oplossen.